Nytt

Neonatalvård Gävle

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Neonatalvård Gävle

På neonatalavdelningen vårdas barn som behöver extra stöd och åtgärder i samband med födelsen. Du som förälder är barnets viktigaste vårdare. När ditt barn behöver åtgärder som utförs av personal är du barnets viktigaste vårdare och ditt barn har ett särskilt stort behov av din närhet, omvårdnad och stöd. Personalen på avdelningen försöker att, så långt som möjligt, underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden.

Neonatalavdelningen arbetar för familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård. Det betyder att vi strävar efter att stödja varje barn individuellt utifrån barnets egen förmåga och behov.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.