Nytt

Neonatalavdelningen, Östersund

Öppettider

| Mån-Fre Dygnet runt

Tjänster

Saknas

Neonatalavdelningen, Östersund

Avdelningen

Östersunds neonatalvård innefattar vård till barn som behöver extra stöd och medicinska hjälp i samband med födelsen, det kan vara enkla omvårdnadsåtgärder eller mer avancerad medicinsk intensivvård. Vårdtiden på avdelningen kan vara allt från några timmar till flera månader. Avdelning 109 tar emot barn från Jämtland Härjedalen fr.o.m. graviditetsvecka 28+0 upp till sex månaders ålder.

Avdelningen arbetar familjecentrerat, vilket innebär att föräldern är barnets viktigaste person i omvårdnaden och att vi utgår från varje barns individuella förmågor och behov. Alla föräldrar har möjlighet att bo hos barnet, antingen i samma rum eller i ett rum i nära anslutning till barnet.

Östersunds neonatalavdelning har samarbete med neonatalavdelningarna i Umeå, Uppsala och Lund där vårdas barn födda tidigare än graviditetsvecka 28+0, samt nyfödda som behöver mer specialiserad vård.

Neonatalmottagningen

En mottagning där barnsjuksköterskor och läkare följer upp för tidigt födda och sjuka nyfödda som tidigare vårdats på avdelningen, enligt det nationella programmet för neonatal uppföljning.

Neonatal hemvård

De barn som är friska men inte helt färdigvårdade, och som fortfarande har behov av viss kontakt med avdelningen, skrivs in i den neonatala hemvården. Där vårdas barnet i hemmet av sina föräldrar och har även täta återbesök på avdelningen med en barnsjuksköterska och barnläkare.

Information till besökare

Besöksregler

På grund av ökad infektionskänslighet ska syskon och övriga besökare vara friska, men är efter överenskommelse välkomna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.