Nytt

MVC HumanResurs Hälsocentral

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 16:30 Helgfri vardag

Tjänster

Saknas

MVC HumanResurs Hälsocentral

Välkommen till Barnmorskemottagningen

Hög tillgänglighet per telefon och via 1177. Hos oss finns inga långa köer.

Vi kan erbjuda dig kontinuitet och en hälsovård på individnivå. Du kan vända dig hit vid hälsovård i samband med graviditet, stöd i föräldraskapet, familjeplanering med preventivmedelsrådgivning och prevention vid sexuellt överförbara sjukdomar samt vid den gynekologiska cellprovskontrollen för att förebygga livmoderhalscancer. Folkhälsoarbete och samtal kring livsstilsfrågor är i fokus. Mödravårdscentralen följer mödrahälsovårdens riktlinjer i Västernorrland.

Alla besök hos barnmorskan är kostnadsfria!

Vid Mödravårdscentralen arbetar:

Lena Ljungdahl, Barnmorska

Linda Glans, Barnmorska

Kerstin Östman, Barnmorska

•Hög kontinuitet och hög kompetens. Samma barnmorska under hela graviditeten och efter förlossningen.

•Hög tillgänglighet per telefon och via 1177. Inga köer eller långa väntetider.

•Amningsmottagning. Välkommen till oss med små och stora frågor kring amning de första två månaderna.

•Hälsovård i samband med graviditet och eftervård. Vi följer det medicinska basprogrammet enligt Region Västernorrlands riktlinjer.

•Stöd i föräldraskapet och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelser.

•Familjeplanering med preventivmedelsrådgivning.

•Prevention och provtagning i samband med sexuellt överförbara sjukdomar.

•Gynekologisk cellprovtagning enligt nationell screening för att förebygga cervixcancer.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.