Nytt

Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

| Mån 07:00 – 15:00 | Tis 07:00 – 14:00 | Ons-Tor 07:00 – 15:00 | Fre 07:00 – 13:00

Tjänster

Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Ofrivillig barnlöshet – infertilitet
Mottagning Reproduktionsmedicin utför olika typer av assisterad befruktning (ART) / In Vitro Fertilisering (IVF). Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Region Stockholm. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs  dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Vårdval Stockholm är ett patientvalssystem i Stockholms län där patienter har möjlighet att själva välja klinik. Det innebär att Region Stockholm tecknar avtal med vårdgivare inom gynekologi där offentligt finansierad assisterad befruktning utförs.
Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag. En fertilitetsutredning måste vara utförd på¨godkänd klinik.
För mer information om öppettider, kötid, regler, donation etc eller vill du bli ägg- eller spermiedonator. Se vår hemsida.
www.karolinska/reproduktionsmedicin

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.