Nytt

Mottagning Neonatal Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Mottagning Neonatal Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

På mottagningen följer vi upp att ditt barn utvecklas och växer normalt efter tiden på neonatalavdelning. Hos oss kommer du och ditt barn att få träffa olika yrkeskategorier, såsom läkare och sjuksköterska. Vid behov får ni träffa dietist, fysioterapeut eller psykolog.

Neonatalmottagningen erbjuder även sjuksköterskebesök som komplement till BVC under den första tiden efter hemkomst. Vi ansvarar för barnets första vaccinationer samt koordinerar de undersökningar som kan vara aktuella för barnet efter utskrivning från neonatalvårdsavdelningen.

Besökstiden varierar mellan 30-60 minuter. Efter vaccination och i samband med provtagning kan ni behöva stanna längre tid.

Läs mer på karolinska.se/neo eller ladda ned Neonatalappen till din mobiltelefon.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.