Nytt

Mottagning Multisjuk äldre, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Mottagning Multisjuk äldre, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset

Välkommen till mottagning Multisjuka äldre i Huddinge. Vi är en öppenvårdsenhet inom tema Åldrande. Till mottagningen kommer du som av akutmottagningen bedömts behöver en uppföljning av ett multiprofessionellt team. Vi tar även hand om patienter som fått tid för återbesök efter en sjukhusvistelse.
I teamet runt dig på enheten finns olika professioner bland annat, läkare, sjuksköterksa, undersköterska och fysioterapeut med flera.
Vi erbjuder bedömning och behandling på vår mottagning. Vid besök hos oss kan det vara bra att ta med en anhörig för att vårt multiprofessionella team ska få en tydlig helhetsbild av din hälsosituation. Vi arbetar för att både du som patient och anhörig ska kunna vara delaktiga och ha inflytande i den fortsatta vården efter ditt besök hos oss.
Med all vår kunskap och erfarenhet ser vi till att ta hand om dig på bästa sätt.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Geriatrisk specialistvård

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.