Nytt

Mottagning Hematologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 14:00 | Fre 07:30 – 11:00

Tjänster

Mottagning Hematologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Välkommen till hematologimottagningen och dagvården R51-53 i Huddinge.
Till oss kommer du på remiss från primärvård eller annan vårdgivare. Vid mottagningen bedrivs högspecialiserad utredning och behandling av blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. På mottagningen utförs även benmärgsprov dagligen.
På Karolinska universitetssjukhuset bedrivs omfattande undervisnings- och forskningsverksamhet. Det kan därför hända att du träffar personer under utbildning när du kommer till vår mottagning eller tillfrågas om att delta i en studie.

På dagvården R53, behandlas ett stort antal patienter som bland annat får blod- och trombocyttransfusioner, cellhämmande medel, till exempel cytostatika eller gammaglobuliner. De patienter som har central venkateter går på dagvården för provtagning och hjälp med skötsel av sin kateter.

Personalen har ett samarbete med hemsjukvården och ger tillsammans med kuratorer stöd till dig som patient och dina anhöriga.

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.