Nytt

Mottagning Barnobesitas Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Mottagning Barnobesitas Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Från den 1 oktober 2019 flyttar Rikscentrum för barnobesitas från Röntgenvägen 3, 141 52 Huddinge till Liljeholmstorget 3 plan 8, 117 63 Stockholm.

På Rikscentrum Barnobesitas arbetar ett tjugotal personer; specialkunniga läkare, sjuksköterskor, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Tillsammans bedömer vi varje barn och gör en individanpassad plan för utredning och behandling. Vi erbjuder både individuell behandling av enskilda barn och gruppbehandling. Alla barn hos oss får en kontaktperson som fungerar som en barnets särskilda stödperson. Vi har cirka 400 barn i vår verksamhet och målsättningen är att ta emot 100 nya barn per år. Vi räknar med att ha kontakt med varje barn i minst fem år.

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.