Nytt

Mottagning Barn Lung allergi Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Mottagning Barn Lung allergi Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

”Välkommen till Barnallergi- och lungmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi finns i Solna och Huddinge och tillsammans är vi Sveriges största allergi- och lungmottagning för barn och ungdomar. Här bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom allergi, astma, eksem och annan överkänslighet. Mottagningen utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen. Exempel på sådana sjukdomar är återkommande svåra luftvägsinfektioner, medfödda missbildningar, svår astma samt nedsatt lungfunktion.
Många av mottagningens patienter har lungproblem som orsakas av bakomliggande neurologisk sjukdom eller en mycket förtidig födsel”

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.