Mobila omvårdnadsteamet Motala, Psykiatri-habiliteringsenheten

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Mobila omvårdnadsteamet Motala, Psykiatri-habiliteringsenheten

De mobila omvårdnadsteamen är vuxenpsykiatrins akutresurs och bedriver psykiatrisk hemsjukvård som alternativ till traditionell slutenvård.

Verksamheten bedrivs under hela dygnet. Akutinsatserna sker huvudsakligen efter telefonsamtal i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.