Mobila familjeläkarenheten

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Mobila familjeläkarenheten

Mobil familjeläkarenhet – för akuta hembesök hos äldre och multisjuka.

Äldre och multisjuka patienter har särskilda behov i kontakten med sjukvården. De tillhör en extra sårbar och utsatt patientgrupp och har ofta svårare att ta sig till en jourmottagning. Mobil familjeläkarenhet ansvarar för akuta insatser till denna patientgrupp genom att ha möjlighet att göra hembesök i hela Västmanland.

Mobil familjeläkarenhet ger samma bedömning i hemmet och i särskilt boende som vid ett besök på en jourmottagning.

Tjänsten är tillgänglig vardagar 17-08 samt dygnet runt under alla helger och helgdagar.

Information till patienter

Kontakt tas genom att ringa 1177 och rådgöra med en sjuksköterska.

Vid behov kontaktas läkare för ställningstagande till akut hembesök. Vid behov av akut hembesök åker Mobil familjeläkare hem till patienten.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.