Minnes- och äldrepsykiatrimottagningen Halmstad, Halmstad

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Minnes- och äldrepsykiatrimottagningen Halmstad, Halmstad

Vi är en specialistmottagning som erbjuder diagnostik, behandling och viss tids uppföljning för dig, oavsett ålder, som drabbats av misstänkt demensutveckling. Vi vänder oss också till personer som är 70 år och äldre, med psykisk ohälsa kopplad till åldrandet, och som kräver specialistkompetens.

Vi samarbetar med vårdcentralerna och kommunens olika enheter. Vid misstanke om en demensutveckling samt vid psykiatrisk problematik vill vi att du i första hand vänder dig till din vårdcentral för en första bedömning. Bedömer man där att en specialistkompetens behövs kan de, i samråd med dig, skicka en remiss till oss.

Du kan även lämna en egenremiss direkt till oss. Vi tar då ställning till om du behöver specialistkompetens.

Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att kontakta mottagningen, förnya recept, få svar på frågor, avboka ditt besök, lämna egenremiss med mera.

Information till patienter

Ingår i Vårdval Halland specialistvård. Läs mer på 1177.se/vardval.

Remisskrav

Ja, via vårdcentral eller egenremiss

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.