Metadonsektionen, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Saknas

Metadonsektionen, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

Rehabilitering för patienter med tungt opiatberoende genom underhållsbehandling med Metadon eller Suboxone. Helger, röda dagar 12347110. Dygnet runt Beroendeakuten 12345900. 

Vi har Metadonteam, Suboxone/Subutexteam samt enheter för forskning mm Patienterna har tillgång till återfallsprevention, individuell terapi, gruppterapi och familjeterapi. Vi har även ett väl upparbetat samarbete med Kriminalvården.  Anhöriga till våra patienter erbjuds stöd genom vår Anhörigstyrka. Läkare på din lokala beroendemottagning (genom remiss) och din socialsekreterare (genom social utredning) ska stödja din ansökan. Ansökan avseende läkemedelsassisterad behandling handlägges vid vår Utredningsenhet på telefonnummer 08/123 471 03.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.