Medicinskt Centrum, Capio S:t Görans Sjukhus

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:30 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Medicinskt Centrum, Capio S:t Görans Sjukhus

I gemensamma lokaler bedriver internmedicinsektionens olika specialister mottagning och behandlingsavdelning.

Medicinskt Centrum tar i första hand emot patienter som kommer på remiss från primärvård eller som behöver återbesök från någon av våra vårdavdelningar.

Vår ambition är erbjuda specialiserad vård av hög kvalitet kombinerat med ett personligt omhändertagande. Vi strävar efter läkarkontinuitet och arbetar aktivt med patientmedverkan i vården.

Behandlingsavdelningen kontaktsjuksköterska tel: 08-5870 2838

Mån – Tors kl. 10.00–11.00 och kl. 14.30–15.00

Fre kl. 10.30–12.00

Gastrosjuksköterska tel: 08-5870 2874

Mån–Tor kl. 8.00–9.00 och kl. 13.00–13.30

Fre kl. 11:30–12.00

Diabetessjuksköterska, tel: 08-5870 1539

Mån–Tor kl. 8.00–9.15 och kl. 13.00–14.00

Fre kl. 8.00-9.15

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.