Medicinska akutvårdsavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Medicinska akutvårdsavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Vi arbetar med observation, diagnostik och behandling av olika invärtesmedicinska tillstånd. På avdelningen förväntas de akuta åtgärderna vara slutförda inom tre dygn. Efter vårdtidens slut ska du som patient kunna återgå till hemmet med eventuell uppföljning från vården, eller slussas vidare till annan vårdavdelning om behov finns.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 13:00 – 19:30

Besöksregler

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Unvik däför detta när du besöker oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.