Medicinsk vårdenhet C Höglandssjukhuset Eksjö

Öppettider

| Mån-Sön 14:00 – 20:00

Tjänster

Saknas

Medicinsk vårdenhet C Höglandssjukhuset Eksjö

Lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 20:00

Besöksregler

Det är inte tillåtet att ha med blommor till vårdenheten. Besök inte avdelningen om du har feber, förkylningsbesvär, diarré, kräkningar eller andra symtom som kan medföra att du smittar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.