Medicinsk fysik

Öppettider

Saknas

Tjänster

Medicinsk fysik

Hos oss finner du en samlad kompetens av olika yrkeskategorier. Vi medverkar vid all verksamhet med joniserande (röntgen, nuklearmedicin, strålbehandling) och icke-joniserande (MR, UV-ljus, laser) strålning.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.