Medicinmottagning 5 Överviktsenhet Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

Saknas

Tjänster

Medicinmottagning 5 Överviktsenhet Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

På Medicinmottagning 5/Överviktsenheten följer vi forskningen och kunskapsutvecklingen kring övervikt och fetma. Detta ligger till grund för utbildning och information till vårdgivare, patienter och allmänhet.

Behandlingen av fetma sker huvudsakligen i primärvården. Överviktsenheten bidrar med kunskap, utbildning och pedagogiska hjälpmedel. Det övergripande målet i Region Örebro län är att patienter som söker vård för fetma eller fetmarelaterade sjukdomar och besvär ska erbjudas enhetlig och evidensbaserad hälso- och sjukvård.

På överviktsenheten finns läkare, psykolog/beteendevetare, dietist, fysioterapeut och sjuksköterska. Vi utgör ett utrednings- och behandlingsteam med bred yrkes- samt forskningskompetens.

Information till patienter

Överviktsenheten tar ej emot egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.