Medicinmottagning 2 Universitetssjukhuset Örebro, Hematologi

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 15:00

Tjänster

Medicinmottagning 2 Universitetssjukhuset Örebro, Hematologi

Vid medicinmottagning 2 har vi en omfattande öppenvårdsverksamhet med utredning, kontroller av patienter med olika typer av blodsjukdomar samt blodtappning och blodtransfusioner av olika slag.

Här utförs även benmärgsprovtagning.

Läkarmottagningen tar emot patienter som följs upp efter inläggning på avdelning eller som remitterats till medicinmottagning 2 från andra vårdinrättningar. Vid läkarmottagningen handläggs även remisser från sjukhusets övriga verksamheter.

Information till patienter

Du får använda din mobiltelefon på mottagningen, dock är det viktigt att du då tar hänsyn till andra patienter.

Remisskrav

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från din läkare på vårdcentralen. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.