Medicinklinik avdelning 45 inkl MOA, Karlskrona

Öppettider

| Mån-Sön 11:00 – 12:00 | Mån-Sön 18:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Medicinklinik avdelning 45 inkl MOA, Karlskrona

Avdelning 45 är belägen i byggnad 25 tillsammans med medicinsk observationsavdelning.

Specialiteterna på avdelning 45 är hematologi, onkologi och gastroenterologi. Knutna till avdelningen är också mottagningar till respektive specialitet. Dessa mottagningar finns på plan 4 i byggnad 26.

Till den medicinska observationsavdelningen (MOA) kommer patienter direkt från akutmottagningen. Enheten har 10 vårdplatser och tar emot patienter från klockan 14.00 till klockan 08.00 på morgonen. Strävan är ett snabbt omhändertagande med kontroller och undersökningar för att bedöma om patienten är i behov av slutenvård eller om patienten kan återgå till sitt hem.

Information till patienter

Den medicinska observationsavdelningen har telefontid efter klockan 11 på telefonnummer 0455-73 48 05.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 13:00 – 14:00

Mån-Sön 18:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.