Medicinavdelning 2 Ljungby

Öppettider

| Mån-Sön 11:00 – 19:00

Tjänster

Medicinavdelning 2 Ljungby

Avdelning 2 är en stroke-, neurologi- och rehabavdelning med 12 slutenvårdplatser varav 2 är 5-dygnsplatser permission lördag och söndag.

Till oss kommer patienter för akut vård men också för att träna och tillvarata det friska för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. Det är framförallt patienter inom stroke, neurologi och ortopedi som vårdas på avdelning 2.

Verksamhetschef Carina Nilsson, tel 0372-58 50 00, växel

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 19:00

Besöksregler

Viktigt att tänka på inför besök på avdelningen.

Försök i möjligaste mån att inte komma för många samtidigt. Det är både av hän

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.