Medicin- Rehabilitering Gällivare sjukhus

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Medicin- Rehabilitering Gällivare sjukhus

Medicin-rehabiliteringskliniken ansvarar för en specialistmottagning med öppenvårdsbesök inom flera specialiteter, som internmedicin med neurologi samt subspecialiteter kirurgi, urologi, ortopedi mm. Här finns endoskopienhet, diabetessköterska, fotterapeut, hjärtsjuksköterska, påsdialys (PD-mottagning), arbetsterapeut, sjukgymnast. Här utförs EEG-undersökningar samt gives infusioner av läkemedel.

Kliniken omfattar även hemodialysenhet (HD) och cytostatikaenhet. Till Medicin-rehabkliniken hör också två somatiska vårdavdelningar:

Öppenvårdsrehabilitering – rehabilitering i öppen vård.

Avd G7 – Elektiv avdelning har 10 vårdplatser.

Avd G9 – Akutvård internmedicin, rehab och PAVA. Rehab vårdar patienter med akut stroke, allmän rehab och geriatrik. Avdelningen har 25 vårdplatser.

Dessutom deltar klinikens läkare i samjouren med läkare dygnet runt på akuten.

Information till patienter

Remisskrav

Nej

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.