Medicin och Geriatrisk mottagning Lindesbergs lasarett, Lindesberg

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 16:00 | Fre 07:30 – 15:00

Tjänster

Medicin och Geriatrisk mottagning Lindesbergs lasarett, Lindesberg

Välkommen till medicinmottagningen! Vi finns på plan 1. Medicinmottagningen är en allmän internmedicinsk mottagning dit patienter har möjlighet att bli remitterade när behov finns av specialistvård. För nybesök krävs remiss. Vi utför polikliniska undersökningar åt vårdcentraler och andra kliniker. Vi är med i olika läkemedelsstudier. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, dietister och sekreterare.

Tobakspreventiv mottagning

Vill du ha hjälp med att sluta med tobak? Patienter vid kliniken för medicin och geriatrik eller som ska opereras har möjlighet att få hjälp av tobaksavvänjare på lasarettet.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.