Mammografisektionen Växjö

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 16:00

Tjänster

Mammografisektionen Växjö

Välkommen till mammografin Växjö

På mammografiavdelningen i Växjö inbjuds kvinnor i Region Kronoberg till hälsokontrollerscreening för bröstcancer mellan 40-74 år .Hälsokontroller syfta till en tidig upptäckt av bröstcancer. Deltagande är frivilligt och upprepas med 20-24 månaders intervall. Besöket är gratis.

Man får automatiskt en kallelser hemskickad med en föreslagen tid. Om man önskar ändra sin tid kan man logga in i Vårdguidens e-tjänster 1177.se eller kontakta mottagningen via telefon.

Resultatet av hälsoundersökningen skickas skriftligt till dig, ibland behöver en kompletterande undersökningen utföras, vi kontakta dig via brev.

Vi utför också kliniska mammografier där läkare remitterat patienten till oss.

Verksamhetschef

Fredrik Larsson

0470-588000

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.