Mammografi Motala, Mammografi Hälsokontroll

Öppettider

Saknas

Tjänster

Mammografi Motala, Mammografi Hälsokontroll

Vi erbjuder dig som är mellan 40 och 74 år en regelbunden, standardiserad röntgenundersökning av brösten.

Syftet med mammografi är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Om tumören upptäcks tidigt finns en bra chans att bli frisk.

Om dina mammografibilder visar på någon eventuell förändring som behöver kollas upp får du en remiss till Bröstenheten mammografin på Universitetssjukhuset i Linköping.

För ombokning eller avbokning av tid se våra e-tjänster överst på denna sida. Du kan också ringa oss på 010-105 97 75 för ombokning eller avbokning av tid.

Information till patienter

Du som är mellan 40 och 74 år kallas till mammografi vartannat år. Kallelsen skickas till din digitala brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda, eller om du har valt att inte få inbjudan dit, får du istället kallelsen med posten.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.