Mammografi Mora

Öppettider

| Mån-Tor 09:15 – 15:00 (lunch 12:00-12:45) | Fre 09:15 – 12:00

Tjänster

Saknas

Mammografi Mora

Verksamhetens uppdrag är att genom tidig upptäckt minska dödligheten i bröstcancer hos kvinnorna i Dalarna. Detta sker främst genom att kvinnor i åldern 40-74 år regelbundet kallas till mammografisk hälsokontroll , kvinnor 40-54 år med 18 mån intervall och 55-74 år vartannat år. Detta innebär att cirka 36 000-38 000 kvinnor i länet per år kallas till de mammografiska hälsokontrollerna.

Inom Mammografiverksamheten i Dalarna arbetar professionell och erfaren personal med bred kompetens. Verksamheten präglas av en hög ambitions – och servicenivå, ett gott utvecklingsklimat och hög kvalitet på omhändertagandet.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.