Mag-tarm-levermottagning barn, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 15:30

Tjänster

Mag-tarm-levermottagning barn, Göteborg

Mottagningen är öppen 5 dagar i veckan och bedriver öppenvård som kan vara dagvård eller mottagningsbesök. Mottagningen tar emot barn för utredning av problem med uppfödning, mag-tarmbesvär och leversjukdom samt utredning inför lever-, njur- och tarmtransplantation. Mottagningen ansvarar dessutom för uppföljning och behandling av vissa diagnoser inom ovanstående grupper.

Vi har som mål att på alla nivåer ge en god vård, som i alla avseenden grundar sig på

FN:s barnkonvention. Vi värnar speciellt om barns delaktighet och använder metoder för

att minska rädsla och smärta hos barn vid olika behandlingar och ingrepp.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Information till besökare

Besöksregler

För allas hälsa och trivsel strävar vi efter en miljö fri från tobaksrök och starkt doftande parfymer eller blommor.

Vid misstanke om vattenkoppor får barnet/syskon inte komma till sjukhuset.

Generellt fotografering/filmningsförbud gäller inom sjukhuset.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.