Mag- och tarmmottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Mag- och tarmmottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Hit kommer barn och ungdomar upp till 18 år för utredning av besvär från mag- och tarmkanalen. Remiss krävs.
Vi inriktar oss främst på att ta hand om barn med kroniska sjukdomstillstånd och barn som behöver specialiserade undersökningar som inte kan utföras på barnmottagningar i öppenvård eller på vårdcentraler.
På sjukhuset finns ett endoskopicentrum där vi utför gastroskopi- och koloskopiundersökningar på barn under sövning. 
På vår enhet behandlas barn och ungdomar med kroniska mag-tarm-sjukdomar (som inflammatorisk tarmsjukdom) och uttalade uppfödningssvårigheter.
Arbetet sker i team med läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och lekterapeuter och vid behov även med andra yrkesgrupper på kliniken. Vi har också ett nära samarbete med kirurg- och röntgenkliniken på Södersjukhuset.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.