Lungmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Det här är en öppenvårdsmottagning för patienter med lungsjukdomar.

Våra läkare:

Sofia Dettmann, specialistläkare

Lena Steinholtz, överläkare

Alicja Wanat, överläkare

Lubna Fadhel, specialistläkare

Anita Svéda. specialistläkare

Natália Oszák Bengtsson, överläkare

Våra sjuksköterskor:

Anna Nygren

Ingela Karlsson

Maria Magnusson

Shqipe Mulaku

Anna Lundin

Annika Ohlsson

Enhetschef: Ida Hedberg, tfn 021-176506, ida.hedberg@ltv.se

Du som använder cpap, syrgas eller ventilator och behöver nya delar eller övriga tillbehör ska vända dig till Hjälpmedelscentrum 021-17 30 48.

Om du upplever att masken inte passar dig, har fel modell, otillräcklig behandling eller behöver kontroll av din behandling ska du kontakta oss på Lungmottagningen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.