Lungmottagning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

| Mån-Tor 07:45 – 16:00 | Fre 07:45 – 15:00 + dag före helg

Tjänster

Lungmottagning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

På lungkliniken utreds och behandlas patienter med besvär från luftvägarna som exempelvis astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kronisk andningssvikt, lungcancer och tbc. Vi utreder och behandlar även patienter med sömnrelaterade problem (snarkning, sömnapné) och underventilering sekundärt till exempelvis neuromuskulära sjukdomar. För att få tid för läkarundersökning fordras remiss och att Du har fyllt 18 år. Lungmottagningen är uppdelad i två enheter: Akutmottagningen och utredningsavdelningen.

Information till patienter

Remisskrav

Vid första besöket fordras remiss alternativt egen vårdbegäran.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.