Lungmottagning, Medicinska specialistkliniken

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Lungmottagning, Medicinska specialistkliniken

På mottagningen sker bedömning utifrån medicinska frågeställningar. Vid besöket bestäms om kompletterande utredning samt ställningstagande till behandling. På mottagningen följs patienter med till exempel KOL och astma, lungcancer, lungfibros, sarkoidos. Mottagningen utreder också oklar hosta samt oklar andfåddhet. Till mottagningen är rökavvänjningsenhet, KOL-skola och KOL-rehabilitering, knutna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.