Lungmottagning, Danderyds Sjukhus AB

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 16:00 | Fre 07:30 – 14:00

Tjänster

Lungmottagning, Danderyds Sjukhus AB

Vid lungmottagningen utreder/behandlar samt utför vi undersökningar vid symtom från luftvägar och lungor. Undersökningar som bland annat utförs är pricktester, lungfunktionsbedömningar med spirometri, gångtester, arteriella blodgaser och bronkoskopi. Om behov av syrgas finns ordinerar vi detta och följer upp behandlingen.
På mottagningen arbetar lungspecialister med lång erfarenhet samt sjuksköterskor med speciell kompetens inom lungmedicin.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.