Lungmottagning dagvård Lund

Öppettider

| Mån-Fre 08:15 – 12:00 | Mån-Fre 13:00 – 15:00

Tjänster

Lungmottagning dagvård Lund

Vi tar hand om dig som har en sjukdom i lungorna och behöver vård vid ett eller flera tillfällen. Det kan till exempel vara lungcancer eller cystisk fibros. Vi tar också hand om dig som ska genomgå en lungtransplantation och behöver uppföljning efter lungtransplantationen. Vi ger behandling med cytostatika till dig som har lungcancer. Du som har cystisk fibros kommer till oss för att träna andningsgymnastik.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.