Lungmottagning CPAP och respirator Lund

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 12:00

Tjänster

Saknas

Lungmottagning CPAP och respirator Lund

Till oss kommer du för bedömning och behandling av sömnapné vilket innebär att du har upprepade andningsuppehåll när du sover.

Vi lämnar även ut syrgasutrustning i hemmet om din lungläkare ordinerat detta till dig. Vidare uppföljning av syrgasbehandlingen sker på Lungmottagning Lund.

Till dig som ordinerats hemrespiratorbehandling provar vi ut och följer upp din behandling.

Information till patienter

Remisskrav

Om du misstänker att du har sömnapné ska du i första hand söka dig till din vårdcentral. De skriver i sin tur en remiss för en nattlig andningsregistering som görs på Klinisk neurofysiologisk avdelning i Malmö eller Lund.

Om du redan har en pågående CPAP-behandling som provats ut på Lungmottagningen i Lund eller Malmö kan du ringa oss under vår telefontid för rådgivning och tidsbokning.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.