Lungavdelningen, Östersund

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Lungavdelningen, Östersund

Vårdavdelningen har 15 platser. På avdelningen vårdas framför allt patienter med olika former av lungsjukdomar, bl a KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och lungcancer. Avdelningen har även ansvar för patienter som behöver syrgas i hemmet samt för patienter som har behov av respirator i hemmet.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.