Logopedmottagningen, Visby

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Logopedmottagningen, Visby

Våra insatser syftar till att du med kommunikations- eller sväljsvårigheter ska kunna uppnå optimal förmåga och vara delaktig i samhället utifrån ditt eget sociala sammanhang.
Insatserna avser att allsidigt främja utveckling (habilitering) eller rehabilitering så att optimal funktionsnivå utifrån förutsättningar uppnås eller bibehålls.
 Vi kan hjälpa dig med:
• Utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättningar till följd av språk-, tal-, röst-, ät- och sväljstörningar.
• Att utreda och diagnostisera vuxna med läs- och skrivsvårigheter.
• Ge konsultation och handledning till personer/personal i den miljö där personen vistas
Avbokningar ska ske senast kl 14.00 dagen inan besöket.
Telefontid till logoped tisdag och torsdag kl 08,00–09,00 tel.nr 0498-268517.
Enhetschef Renée Adlertz

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.