LARO-mottagningen, Uppsala

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Saknas

LARO-mottagningen, Uppsala

LARO-mottagningen Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende har som uppdrag att utreda och behandla personer i Uppsala län och personer som via specialistvårdsremiss från övriga landet remitteras för behandling till oss. För att bli beviljad läkemedelsassisterad behandling ska två grundkriterier uppfyllas, dels ett års dokumenterat beroende av heroin, morfin eller opium, dels att patienten är fyllda 20 år. Patienter kan komma i kontakt med mottagningen via remiss från socialtjänst, frivård, annan sjukvårdsinrättning eller egenremiss.

Smärtprogrammet: På mottagningen behandlas även patienter med långvarig smärta i kombination med ett opioidberoende. Patienter remitteras från hela landet och ska vara utredda för sin smärtproblematik.

Information till patienter

Återbud och begäran om receptförnyelse lämnas på telefon 018-611 21 00. OBS flervalstelefon, knappa dig fram till din mottagning!

Laro-mottagningen, knappval 1

Remisskrav

Patienter kan komma i kontakt med mottagningen via remiss från socialtjänst, frivård, annan sjukvårdsinrättning eller egenremiss.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.