Länsvuxenpsykiatri Falun Säter, Avdelning 65 Länsvuxenpsykiatri Falun

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 19:00 | Lör-Sön 11:00 – 17:00

Tjänster

Saknas

Länsvuxenpsykiatri Falun Säter, Avdelning 65 Länsvuxenpsykiatri Falun

Avdelning 65 har ett länsövergripande uppdrag att arbeta med missbruks- och beroendebehandling utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Verksamhetens huvuduppdrag är abstines och motivationsbehandling, vilket bedrivs i slutenvårdsform på avdelning 65 i Falun.

Telefon:

Avd 65, 023-49 20 65

Intagningsavd, 023-49 26 50

Information till besökare

Besöksregler

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss. Du får endast röka på anvisade platser. Mobiltelefon får endast användas i blå zoner, vid osäkerhet fråga personalen.

All personal har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.