Kvinnohälsan Österbymo, Kvinnokliniken US

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 15:00

Tjänster

Kvinnohälsan Österbymo, Kvinnokliniken US

Till oss är du välkommen när du vill lämna ett graviditetstest, är gravid eller behöver preventivmedel. Det är också till oss som du kommer när du fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning.

Under graviditeten träffar du regelbundet en barnmorska och erbjuds ultraljudsundersökning samt vid behov besök hos gynekolog.

Vi har också så kallade föräldragrupper, där du/ni tillsammans med andra förbereds inför förlossning och föräldraskap.

Vård under graviditet och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfritt, uteblivet, ej avbokat, besök debiteras dock enligt gällande patientavgift oavsett besöksorsak och ålder.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.