Kuratorsteamet Vårdcentralen Oxelösund, Oxelösund

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 17:00

Tjänster

Saknas

Kuratorsteamet Vårdcentralen Oxelösund, Oxelösund

På Oxelösunds Vårdcentral arbetar två kuratorer och en psykoterapeut.

Vi kuratorer kan ge stöd genom

* Krisbearbetande samtal med dig och/eller dina anhöriga

* Stödsamtal

* Kortare samtalsbehandlingar

* Bistå med kunskap och upplysning om samhällsservice

Du eller närstående kan behöva en utomstående att tala med:

* När stressen är för hög

*När du inte kan arbeta på grund av din sjukdom

* När sjukdom förändrar dina och familjens levnadsvanor

* När någon anhörig avlider

* När du sviktar i en tung och ensam vårdsituation

Inga remisser behövs.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.