Kuratorsmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00 enligt bokad tid

Tjänster

Kuratorsmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vi som arbetar här är kuratorer och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Kuratorerna hos oss kan vara ett bra och ibland avgörande stöd för dig som är patient eller anhörig och går igenom förändringar i livet i samband med sjukdom eller skada.

Vem är kuratorsmottagningen till för?

Vår verksamhet är till för dig som har en pågående patientkontakt vid Akademiska sjukhuset och gäller även för dig som närstående.

Exempel på vad kuratormottagningen kan hjälpa dig med?

Psykosociala frågor som rör bland annat stöd från kommun, ekonomi, boende och sysselsättning.

Stödsamtal.

Information till patienter

Remisskrav

Vänd dig till din sjuksköterska eller läkare på behandlande avdelning eller mottagning som hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.