Kuratorsmottagningen Tvååker, Tvååker

Till kuratorn kan du vända dig om du känner behov av att tala med någon utomstående och genom samtal vill bearbeta det som känns tungt och svårt i livet. Det kan till exempel gälla ångest, oro, nedstämdhet eller depression, stressrelaterade problem eller relationsproblem. Hos kuratorn kan du få samtalsterapi men också stödjande samtal för att hantera förändrade livssituationer vid kris eller sorg.

Vår kurator ingår i vårdcentralens rehabiliteringsteam och har grundutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.