Kuratorsmottagningen Sunderby sjukhus

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Kuratorsmottagningen Sunderby sjukhus

Hur kontaktar man kurator på Sunderby sjukhus?

Den som är inlagd eller går på behandling på Sunderby sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan ta kontakt. Den som har frågor om abort eller sterilisering har rätt till samtal med kurator.

Var finns vì?

På Kuratormottagningen, Inlandsgatan, trapphus D, plan 6.

OBS!

Vuxenpsykiatri, Barnhabilitering, Barnmedicin, Syncentralen, Hörselvården, Smärtrehab har egna kuratorer som inte tillhör Kuratorsenheten.

När kan man ta kontakt?

Man kan behöva samtalskontakt med kurator vid olika tillfällen i livet – vid sjukdom, kris eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan.

Kurator kan även ge övergripande socialjuridisk information i frågor rörande samhällets resurser och patientens rättigheter samt hänvisa till rätt instans.

Det socialjuridiska arbetet omfattar frågor av social-, ekonomisk- och juridisk karaktär.

Vad gör kuratorn?

Vi arbetar för att stärka individens möjligheter att hantera de påfrestningar som uppkommer när man själv eller en närstående är sjuk.

Vi arbetar även för att möjliggöra en gynnsam utveckling av livssituationen t ex efter en traumatisk händelse.

De patienter och närstående som vi kuratorer möter, befinner sig i en situation som på något sätt handlar om sjukdom, död, skada eller någon form av medicinskt ingrepp. Patienten och den närstående är i en utsatt situation. Det kan handla om känslomässiga, sociala och/eller praktiska svårigheter. Samtal med kurator kan vara ett sätt att få hjälp med att få struktur i de tankar och känslor som väckts och väcks för att kunna hantera den aktuella situationen.

Insatser från kurator görs även för personal i form av utbildning, personalstöd samt akut personalstöd utifrån patientrelaterat arbete.

Vi kuratorer är socionomer med olika påbyggnads- och vidareutbildningar.

Information till patienter

Kuratormottagningen finns efter Inlandsgatan, trapphus D, plan 6.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Fre 08:00 – 16:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.