Kuratorsmottagningen Piteå sjukhus, Piteå

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Kuratorsmottagningen Piteå sjukhus, Piteå

Att bearbeta svåra saker är betydelsefullt och även en del av tillfrisknandet. Vi kuratorer kan hjälpa till genom samtal som utgår från det som är angeläget att prata om.

Du som är inlagd eller går på behandling på sjukhuset har möjlighet att själv, eller via personal, begära kontakt med kurator. Även närstående är välkomna att kontakta kurator.

Sjukdom och skada kan leda till plötslig förändring i livssituationen samt en upplevelse att ha “tappat fotfästet”. Under sjukdomstiden kan känslor av sorg, hopplöshet, besvikelse, skuld och ilska dyka upp. Då kan du och/eller närstående behöva hjälp med att få ordning på tankar och känslor.

Vid frågor om abort eller sterilisering har du rätt till samtal med kurator.

Information till patienter

Telefonnummer till kuratorerna:

0112-75221

0112-75220

0112-75222

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.