Kuratorsmottagningen medicin, Östersund

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 16:00 | Mån-Fre 11:45 – 12:30 Lunchstängt | Fre 07:30 – 14:00

Tjänster

Kuratorsmottagningen medicin, Östersund

Medicinområdets kuratorer erhåller stöd och krissamtal till patienter inom områdets slutenvårdsavdelningar och på akutområdet. Har även polikliniska uppföljningsbesök.

De samverkar med olika statliga myndigheter, sjukhuskyrkan mm.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.