Kuratorsmottagningen lasarettsrehab Växjö

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Kuratorsmottagningen lasarettsrehab Växjö

Kurator finns till för dig när du önskar stöd i en förändrad livssituation.

I samband med sjukdom eller skada kan det uppstå nya frågeställningar av både praktisk och känslomässig art. Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn. Helhetssynen är viktig för att förstå hur fysiska, psykiska, existentiella, sociala och ekonomiska faktorer samverkar och påverkar livssituationen.

Hos oss kan du få hjälp med bearbetande, stödjande och motiverande samtal, samt vägledning och information om samhällets stöd och resurser. Kuratorn erbjuder också stöd till dina närstående.

Kuratorn finns till för dig som har kontakt med någon avdelning eller mottagning på lasarettet. Du kan själv ta kontakt med kurator eller be din läkare eller sjuksköterska att förmedla kontakt.

På mottagningen finns också en psykolog tillgänglig för dig som har en cancersjukdom. Du kan komma i kontakt med psykologen genom din kontaktsjuksköterska.

Verksamhetschef Ingrid Karlsson, tfn vxl 0470 58 80 00.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.