Kuratorsmottagning Skene, Skene

Öppettider

Saknas

Tjänster

Kuratorsmottagning Skene, Skene

Samtalsstöd till patienter vid Medicinklinik och Hjärt-Lungklinik och Neuro/reumasektionen vid Rehabiliteringskliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Information till patienter

Enheten vänder sig till patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna på någon av Södra Älvsborgs Sjukhus somatiska avdelningar/enheter och som är i behov av psykosociala eller psykologiska insatser.

Remiss krävs.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.