Kuratorsenhet barn, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Kuratorsenhet barn, Göteborg

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbetar kuratorerna både självständigt och i team med sjukvårdspersonal. I samarbete med övrig vårdpersonal bidrar vi till att psykosociala aspekter beaktas. Detta för att medverka till det helhetsomhändertagande och den helhetssyn som sjukvården har som grund i sitt arbete med patienten.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.