Kuratorer, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Kuratorer, Göteborg

Kuratorerna har kontakt med patienter som är inneliggande eller har öppenvårdskontakt med Östra sjukhuset. Kontakten kan gälla;

#Samtalsstöd vid sjukdom, oro och nedstämdhet

#Information och rådgivning om samhällets resurser #Förmedling och samordning av kontakter med myndigheter eller organisationer

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.

Information till besökare

Besöksregler

Patienten skall vårdas i slutenvård eller ha en pågående öppenvårdskontakt med den mottagning som kuratorn arbetar mot.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.