Kurator Specialistvård Gävle

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Kurator Specialistvård Gävle

Sjukdom, olycksfall samt andra svåra livssituationer innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som är närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kurator kan då vara ett stöd för dig.

Kurator specialistvård Gävle erbjuder psykosocialt stöd till patienter som är inneliggande på Gävle sjukhus eller tillhör någon av specialistmottagningarna. Även ovan nämnda patienters närstående kan erbjudas psykosocialt stöd. För att kurator specialistvård Gävle ska ta emot dig som patient ska du ha en patientansvarig läkare på någon av sjukhusets specialistmottagningar.

Information till patienter

Remisskrav

Du som patient eller anhörig kan söka direkt till specialistvården genom en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till hälsocentral.

För att kuratorsenhet specialistvård Gävle ska ta emot dig som patient ska du ha en patientansvarig läkare på någon av sjukhusets specialistmottagningar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.